powrót

Dane Kontaktowe

 

 

 


Mann Net Sp. z o.o.

 infolinia czynna w gdozinach od 10.00 do 17.00

tel. 12-251-22-44 lub 12 345-25-28

 

W dniu 04.06.2021 r. NIECZYNNE


ZGŁASZANIE AWARII PO GODZINIE 17:00

prosimy wyłącznie o sms na numer:

608-349-258

Prosimy o podawanie imienia i nazwiska abonenta

adres do korespondencji:


Mann Net Sp. z o.o.
 

ul. Rakowicka 6/6

31-511 Kraków


Email: biuro@mannet.pl

Numer NIP: 679-27-20-350
Bank: ING Bank Śląski O/Kraków
Numer rachunku bankowego: 43 1050 1445 1000 0022 9544 7623

 

KRS 0000112358
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego