powrót

Szczegóły dostępu do sieci internet w miejscowości: Wieliczka (Konopnickiej, Prusa, osiedle Mardimex) , woj. małopolskie

Miejscowość: Wieliczka (Konopnickiej, Prusa, osiedle Mardimex)

Pokrycie sygnałem radiowym MannNet+:

95 / 100%

Dostępne abonamenty: max. 2,5Mbit

Ze względu na dynamiczny rozwój sieci oraz modernizację, prosimy o sprawdzenie aktualnie dostępnych abonamentów w BOK

Promocje: Aktualnie brak indywidualnych promocji w tym regionie