powrót

Jak sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej ?

system Windows 98

1. Proszę kliknąć Start, dalej Uruchom...
2. W okienku które wyskoczyło (Uruchamianie) w pole Otwórz: proszę wpisać:
winipcfg(wielkość liter nie ma znaczenia) i nacisnąć Enter lub kliknąć OK.
 
 
3. W oknie które wyskoczyło proszę wybrać z listy odpowiednią kartę sieciową
(Nazwa przeważnie zawiera słowo: Ethernet, na pewno nie jest to karta Dialup)
i odczytać Adres karty oraz AdresIP.

 

 

system Windows XP
1. Proszę kliknąć Start, dalej Uruchom...
 
 
2. W okienku które wyskoczyło (Uruchamianie) w pole Otwórz: proszę wpisać:
cmd(wielkość liter nie ma znaczenia) i nacisnąć Enter lub kliknąć OK.

 

 
 
3. W okienku które wyskoczyło (czarne okno) proszę wpisać komendę:
ipconfig /all (wielkość liter nie ma znaczenia)
a następnie potwierdzić Enterem
 
 
4. W przypadku sieci kablowych należy odnaleźć napis:
Karta Ethernet Połączenie lokalne
Poniżej widoczna jest konfiguracja karty sieciowej i między innymi
Adres fizyczny (MAC – adres) oraz Adres IP.
system Windows XP (drugi sposób).
 
1. Proszę kliknąć Start, dalej Uruchom...

 

 
 
2.W okienku które wyskoczyło (Uruchamianie) w pole Otwórz: proszę wpisać:
control (wielkość liter nie ma znaczenia) i nacisnąć Enter lub kliknąć OK.
 
 
3.Okno które wyskoczy jest zawartością Panelu Sterowania, dalej proszę odnaleźć ikonkę Połączenia sieciowe i kliknąć ją dwukrotnie.

4.Następne okno pokazuje wszystkie połączenia sieciowe, aby odczytać MAC adres karty sieciowej proszę odnaleźć odpowiednie połączenie lokalne (może być ich więcej).

 
5.  Należy wtedy dwukrotnie kliknąć na wybrane Połączenie lokalne, wybrać zakładkę Obsługai kliknąć na przycisk Szczegóły... i odczytać Adres fizyczny
oraz Adres IP
 

 

 

system Windows Vista
 
4.   Proszę kliknąć przycisk Start i kolejno Panel Sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknąć polecenie Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
 
 
 
5. Aby sprawdzić adres MAC/IP należy dwukrotnie kliknąć odpowiednie połączenie sieciowe i w zakładce Ogólne, kliknąć przycisk Szczegół..., następnie odczytać Adres fizyczny lub Adres IP.
 

 

 

 

System Windows 7

postępujemy analogicznie do sposobu pierwszego w systemie Windows XP.