powrót

Ustawianie kont pocztowych

Poniej znajduj si instrukcje jak wprowadzi podane ustawienia dla najpopularniejszych programw pocztowych:

Microsoft Outlook

Outlook Express

Windows Mail

Mozilla Thunderbird

Opera Mail

Microsoft Outlook:


 1. W oknie gwnym wybierz z menu Narzdzia pozycj Ustawienia kont...

 2. W oknie Ustawienia kont, ktre si pojawi, zaznacz konto i wybierz przycisk Zmie w zakadce Poczta e-mail.

 3. Pojawi si okno Zmienianie konta e-mail. Kliknij przycisk Wicej ustawie.

 4. W oknie, ktre si pojawi wejd do zakadki Zaawansowane i tu zmie numer portu serwera wychodzacego SMTP na 587
  Zatwierd zmiany klikajc przycisk OK.

 5. Zmiana zostaa dokonana!.

Outlook Express:


 1. W oknie gwnym wybierz z menu Narzdzia pozycj Konta...

 2. W oknie Konta internetowe zaznacz konto i kliknij przycisk Waciwoci

 3. Przejd do zakadki Zaawansowane i tu zmie numer portu serwera wychodzacego SMTP na 465.
  Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij okno.

 4. Zmiana zostaa dokonana!

Windows Mail:

 1. Rozwi menu Narzdzia i wybierz pozycj Konta... - pojawi si okno Konta internetowe. Aby zmienic konfiguracj, zaznacz konto i kliknij przycisk Waciwoci.

 2. W oknie, ktre si pojawi przejd do zakadki Zaawansowane.

  Zmie numer portu w okienku Poczta wychodzca (SMTP) na 587 i kliknij przycisk Zastosuj
 3. Zmiana konfiguracji zostaųa zakoczona.

Mozilla Thunderbird:

 1. Z menu programu wybierz Narzdzia -> Konfiguracja kont...

 2. W oknie Konfiguracja kont wybierz Serwer poczty wychodzcej (SMTP). i kliknij Edytuj

 3. W oknie Serwer SMTP ktre pojawi si zmie numer portu na 587

 4. Po klikniciu przycisku OK konfiguracja zostanie zakoczona a zmiana zapamitana.

Opera Mail:

 1. Z menu gwnego wybierz Narzdzia a nastpnie Konta poczty i czatu....

 2. Pojawi si Menader kont. Zaznacz konto i kliknij przycisk Waciwoci

 3. Przejd do zakadki Serwery i tu zmie numer portu serwera wychodzacego SMTP na 587. Kliknij OK


 4. Konfiguracja zostaa zakoczona!